Ghost Station Zero (a codename baboushka book) Issue 1

Shari chankhamma bab cover 1
Shari chankhamma babgsz 01 p1 v3l
Shari chankhamma babgsz 01 p2 v3l
Shari chankhamma babgsz 01 p3 v3l
Shari chankhamma babgsz 01 p4 v3l
Shari chankhamma babgsz 01 p5 v3l
Shari chankhamma babgsz 01 p6 v3l
Shari chankhamma babgsz 01 p7 v3l
Shari chankhamma babgsz 01 p8 v3l
Shari chankhamma babgsz 01 p11 v3l